Leeftijdscategorieën

De KNHB heeft de volgende leeftijdscategorieën vastgesteld:

Jongste Jeugd

 • 5 jaar: Funkeys
 • 6 jaar: Benjamins
 • 7 jaar: F-jeugd
 • 8 of 9 jaar: E-jeugd

Junioren

 • 10 of 11 jaar: D-jeugd
 • 12 of 13 jaar: C-jeugd
 • 14 of 15 jaar: B-jeugd
 • 16 of 17 jaar: A-jeugd

Kinderen jonger dan 5 jaar kunnen bij HC Eemvallei ingeschreven worden in het jaar dat zij 5 jaar worden.

Op geboortedatum
Categorie Geboren Van Tot
Funkeys 01-10-2013 30-09-2014
Benjamins 01-10-2012 30-09-2013
F-jeugd 01-10-2011 30-09-2012
1ste jaars E-jeugd 01-10-2010 30-09-2011
2de jaars E-jeugd 01-10-2009 30-09-2010
1ste jaars D-jeugd 01-10-2008 30-09-2009
2de jaars D-jeugd 01-10-2007 30-09-2008
1ste jaars C-jeugd 01-10-2006 30-09-2007
2de jaars C-jeugd 01-10-2005 30-09-2006
1ste jaars B-jeugd 01-10-2004 30-09-2005
2de jaars B-jeugd 01-10-2003 30-09-2004
1ste jaars A-jeugd 01-10-2002 30-09-2003
2de jaars A-jeugd 01-10-2001 30-09-2002

Is er plek?

Hoewel wij over vier hockeyvelden beschikken, hebben wij voor verschillende leeftijdscategorieën helaas een wachtlijst.

Je kan het beste contact opnemen met de wachtlijstcommissie om te horen hoe de wachtlijst in de betreffende categorie ervoor staat.

Voor de Jongste Jeugd kun je hier alvast kijken:

 

Wachtlijst Jongste Jeugd
Categorie Jongens Meisjes
Funkeys Direct Plek Direct Plek
Benjamins Direct Plek Direct Plek
F-jeugd Geen wachtlijst* Geen wachtlijst*
1ste jaars E-jeugd Korte wachtlijst Korte wachtlijst
2de jaars E-jeugd Korte wachtlijst Korte wachtlijst
1ste jaars D-jeugd Korte wachtlijst Korte wachtlijst
2de jaars D-jeugd Korte wachtlijst Korte wachtlijst

Direct plek: Je kind kan direct beginnen met hockey.

Geen wachtlijst*: Je kind kan waarschijnlijk direct beginnen, maar neem contact op met de wachtlijstcommissie voor details.

Korte wachtlijst: Er is geen plek in een team, maar als er wel een plek vrijkomt is je kind waarschijnlijk de eerste die wij vragen. Neem contact op met de wachtlijstcommissie voor details.

 

Proefles volgen?

Valt je kind in de leeftijdscategorie Funkeys of Benjamins dan kunnen er twee proeflessen gevolgd worden.

Als je kind in een andere leeftijdscategorie valt dan is een proefles volgen helaas niet in alle gevallen mogelijk.

Pas bij plek binnen een leeftijdscategorie kan er een proefles gevolgd worden door kinderen die al op de wachtlijst staan.

De ervaring leert dat onze trainers anders teveel aandacht moeten besteden aan  ‘proefles’kinderen in plaats van aandacht te hebben voor de teams die trainen. Verder kunnen er gemakkelijk gevaarlijke en pijnlijke situaties ontstaan door de onbekendheid met de hockeystick.

In het voorjaar is er echter voor alle kinderen tot en met 12 jaar wel de mogelijkheid om 3 hockeylessen te volgen tijdens “Stick & Bitje”. Alle kinderen krijgen dan in ieder geval een hockeystick en een bitje. Tijdens de lessen kunnen de kinderen ervaren hoe het is om training te krijgen en te merken of hockey iets voor hun in.

Contributie

Contributies seizoen 2019-2020

Het bankrekeningnummer voor de contributie is NL60RABO0186732899.

De contributie voor het jaar 2019-2020 is als volgt opgebouwd.
De contributiebedragen zijn vastgesteld tijdens de BLV van 26 juni 2019.

Leeftijdscategorie Bedrag
Funkeys € 80,00
Benjamins € 215,00
F-jeugd € 215,00
E-jeugd € 255,00
D-jeugd € 275,00
C-jeugd € 275,00
B-jeugd € 285,00
A-jeugd € 285,00
Senioren tot 22 jaar (op 1 oktober) € 250,00
Senioren € 315,00
Trimhockey € 185,00
Trainingslid * € 185,00
Zaalhockey ** € 85,00 - € 120,00

*) NIET mogelijk voor jeugdleden
**) de kosten van zaalhockey zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals zaalhuur, beschikbaarheid zalen, aantal trainingen e.d.

Toeslagen Prestatieteams

De volgende teams zijn voor seizoen 2019-2020 de Prestatieteams.

MA1, MB1, MC1, MC2, MD1, MD2, JA1, JB1, JC1, JD1, JD2

Voor spelers in een prestatieteam geldt een jaarlijkse toeslag op de contributie, die voor het seizoen 2019-2020 is vastgesteld op € 100,- per speler.

De prestatiehockeytoeslag is een toeslag op de contributie aan de vereniging, waarvoor de vereniging prestatiehockey faciliteert.

De vereniging probeert zoveel mogelijk gediplomeerde trainers en coaches in te zetten voor de prestatieteams. Deze worden begeleid door de hoofdtrainers van onze vereniging. Prestatiehockey vereist andere faciliteiten van onze vereniging, te denken valt aan trainingsmaterialen, en in de (hopelijk nabije) toekomst watervelden op de nieuwe locatie. De prestatiehockeytoeslag dient ook om zulke kosten in het huidige seizoen te dekken, en daarbuiten om budget te reserveren voor toekomstige investeringen.

Zaalhockey

Zaalhockey toeslag zal in samenspraak met de zaalhockey commissie worden vastgesteld.

Gezinskorting

Aantal leden per gezin Korting
1 Geen
2 € 7,50
3 € 22,50
4 € 42,50

+ € 20,00 voor ieder vijfde, zesde of zevende gezinslid

Voorwaarde gezinskorting

Het aantal leden dat in aanmerking komt voor de korting wordt bepaald door spelende en trimleden. Gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen. De gezinskorting wordt bij de start van het seizoen vastgesteld en kan daarna niet meer verrekend worden.

Innen contributie en Incasso
HC Eemvallei is met ingang van het seizoen 2018-2019 een samenwerking aangegaan met ClubCollect die voortaan de inning van de contributie gaat faciliteren. ClubCollect stuurt namens de HC Eemvallei betaalverzoeken naar de leden. Die worden verstuurd per email, SMS of post. De leden kunnen dan bij dat verzoek aangeven of ze in 1 keer of in termijnen willen betalen. De betaling kan via incasso of direct via iDEAL.
ClubCollect is een betaalsysteem, geen incassobureau. Mocht betaling van de contributie uiteindelijk achterwege blijven dan zullen wij, met inachtneming van de wettelijke vereisten, de vordering ter incasso uit handen geven aan onze incassopartner Dutch Cash Management. De bijkomende kosten zijn voor rekening van het lid.
Incasso data en Termijnen en betaling zonder machtiging

De vereniging streeft er naar de reguliere contributie voor dit seizoen in één termijn te incasseren/betaald te krijgen.

Net als voorgaande jaren, kan de contributie ook in vier termijnen worden voldaan. In het geval dat de contributie in vier termijnen wordt voldaan, is per termijn incasso een administratieve vergoeding van € 0,50 verschuldigd.
De data waarop geïncasseerd zal worden zijn:

 • 1 september 2019 (1e termijn of betaling totale contributie in één keer);
 • 1 november 2019 (2e termijn);
 • 1 februari 2020 (3e termijn);
 • 1 april 2020 (4e termijn).

De contributiefactuur wordt begin september 2019 door ClubCollect naar het ouder/factuur e-mailadres verstuurd, dat als tweede bij het lid vermeld staat.

Factuurgegevens
De factuurgegevens zijn via Mijn Eemvallei (op de website) ook zelf in te zien. Ga naar Ik, Mijn Facturen voor het overzicht. Vanaf die pagina kunnen facturen naar het eigen e-mailadres worden verstuurd.

Aanmeldformulier